Vl@s_2017

Ga naar de inhoud
Welkom op de website van Vl@s-Aartselaar
HERNIEUWING LIDGELDEN 2018
Ja vrienden, het is weer zover. Jullie willen voorzeker verder mee genieten van alles wat nog op stapel staat. Hoe kan dat?
Schrijf zo vlug mogelijk de ongewijzigde lidgelden over op de rekening van de Vl. Act. senioren Aartselaar  BE24 9799 6273 8038
met dank van onze penningmeester !!
Lidgeld : Hoofdlid     18      - met naamvermelding
              Bijlid          12      - met naamvermelding
 PS. Kennen jullie geïnteresseerde buren, vriende en/of familieleden ?
Aarzel niet en breng hen gerust mee !

INSCHRIJVEN TOT 5 DECEMBER 2017
De parking van dancing "Escape" mag gebruikt worden
Sfeerbeeld van onze EHBO-namiddag


ZWEMMEN
"Gemeentelijk zwembad",
Kleistraat te Aartselaar
Gewoon ontspannen zwemmen of plonsen
Mogelijkheid tot nazwemmen in 't Dolfijntje
Elke woensdag van 13 u tot 14 u.
Info : Maurice Meeus
Tel. 038884745 - GSM 0497671843
KAARTEN
Kaarten en ontspanning, bijpraten tussen pot en pint,
scrabblen, rummicub, pokeren met hoed ... enz.
Elke eerste maandag is het prijskampkaarten (vanaf 13.u.)
Juli en augustus is er geen kaarten !
Elke derde maandag is het kaarten + ontspanning (rummicub,vrij kaarten,....) vanaf 14 u.
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM - In 't Veurleste
Info : Gilbert Van den Neucker  - Tel.  03 888 17 47
Gilberte De Laet en Marita Kerremans
FILM, FOTO en MULTIMEDIA
in ‘t Veurleste om 14 uur
Alle geheimen van de fotografie,
film en multimedia
Info : Jean Averals- Tel. 03 888 07 71
We nemen een welverdiende rust in juli en augustus en nemen in september terug de draad op.

Verantwoordelijken Film, Foto en Multimedia:
Averals Jean - Tel. 0468/ 12 27 08 -  jean.averals@pandora.be
Plettinx Jos - Tel. 0473/ 66 60 39 -  j.plettinx@telenet.be

Wie worstelt met één of ander technisch/filmisch probleem,
mag het via e-mail steeds kenbaar maken,
dan zoeken Jean en Jos desgevallend voor een oplossing !!!
PETANQUE
Vanaf maandag 23 oktober petanque in de lokalen van Arosa op de Boomsesteenweg,hoek Helststraat om 14 u.
Gans het winterseizoen kunnen onze liefhebbers daar petanquen en niet meer aan de Koekoek.
Meer info bij Jean (0468 /12 27 08)


Onze zaal"De Koekoek" en
't Veurleste
Lindenboslaan 2
2630 Aartselaar

Egeltjes maken ...
Ontspanning ...
Wijzigingen zijn steeds mogelijk, gelieve daarom altijd het tweemaandelijks federatieblad te raadplegen,
ook voor meer uitleg over de komende activiteiten
Hebt u opmerkingen, voorstellen, artikels en/of foto's van voorbije activiteiten ?
Stuur ons een mail of bezorg het aan een bestuurslid..
Ons email-adres : vlaamseactievesenioren-aartselaar@telenet.be
Deze pagina printen

Onze zaal "De Koekoek" met "'t Veurleste" - Lindenboslaan 2 , 2630 AARTSELAAR
Terug naar de inhoud