Vl@s_2017

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

HERNIEUWING LIDGELDEN
Ja mensen, een jaar vliegt voorbij.  
Daarom vragen wij jullie vriendelijk, maar toch dringend, om het onze penningmeester
niet te moeilijk te willen maken en verzoeken jullie de ongewijzigde lidgeldprijzen te willen overschrijven
op rekening BE24 9799 6273 8038 van de Vlaamse Seniorenclub Aartselaar met vermelding van de naam ( namen )
Lidgeld Hoofdlid :  € 18 / Bijlid :  € 12
Ziezo, jullie kunnen weeral een gans jaar volop
genieten van al onze aanbiedingen. !.  

ZWEMMEN
"Gemeentelijk zwembad",
Kleistraat te Aartselaar
Gewoon ontspannen zwemmen of plonsen
Mogelijkheid tot nazwemmen in 't Dolfijntje
Elke woensdag van 13 u tot 14 u.
Info : Maurice Meeus
TeL. 038884745 - GSM 0497671843
KAARTEN
Kaarten en ontspanning, bijpraten tussen pot en pint,
scrabblen, rummicub, pokeren met hoed ... enz.
Elke eerste maandag is het prijskampkaarten (vanaf 13.u.)
Elke derde maandag is het kaarten + ontspanning (rummicub,vrij kaarten,....) vanaf 14 u.
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM - In 't Veurleste
INfo : Marc Van Geet - Tel. 03 888 52 87

FILM, FOTO en MULTIMEDIA
in ‘t Veurleste om 14 uur
Alle geheimen van de fotografie,
film en multimedia
Info : Jean Averals- Tel. 03 888 07 71

Verantwoordelijken Film, Foto en Multimedia:
Averals Jean - Tel. 0468/ 12 27 08 -  jean.averals@pandora.be
Plettinx Jos - Tel. 0473/ 66 60 39 -  j.plettinx@telenet.be
Wie worstelt met één of ander technisch/filmisch probleem,
mag het via e-mail steeds kenbaar maken,
dan zoeken Jean en Jos desgevallend voor een oplossing !!!
Mededeling, maar warm aanbevolen !!
Think out of the Box is een organisatie ten voordele van minderbedeelde jongeren.  Studio Brussel  organiseert in het kader van Music for Life de “ Warmste Week”.
“Ach Ja” reeds jarenlange enthousiaste vrienden uit onze buurt pikken hier graag op
en willen graag hun steentje bijdragen.
Daarom organiseren zij hun “Warmste 24 – uren” in zaal “De Koekoek”
op 9-10- en 11 december a.s.
Een greep uit de activiteiten :
Zaterdag/zondag - doorlopend café in ’t Veurleste
Kaartprijskamp en Muziekquiz, de meest gevariëerde optredens. O.a. ook de Volkse Zangers.
- Zaterdag 18.00 u    Paëlla
- Zondag  tussen  9 en 11 Ontbijt
voor beide vooraf inschrijven via website.
In dit bestek kunnen wij alles onmogelijk vermelden en geven jullie dan ook de raad om de aanplakbrieven
te raadplegen maar vooral de
Website : www.dewarmste24uren.be / www.thinkoutofthebox.be


Donderdag 15 december
Noteer  dat de inschrijfprijs niet verhoogd is,integendeel er is gekozen voor een feestelijker menu.
U kan nu al inschrijven voor ons :

KERSTFEESTPrijs : leden 43 € en niet-leden 50 €
Met uitgebreide kerstdiner + animatie
( theatermonoloog “Elfde gebod” door Nicky Langley) .

Betalen bij Gilbert op onze rekening tot 5 december
BE24 9799 6273 8038  van  Vlaamse Seniorenclub Aartselaar
Met vermelding « Kerstfeest » en aantal personen

Federatie-Zuid
december 2016 - januari 2017

Vl@s-3 Maandelijks
Tijdschrift

Infoblad Aartselaar
december 2016 - januari 2017

Wijzigingen zijn steeds mogelijk, gelieve daarom altijd het tweemaandelijks federatieblad te raadplegen,
ook voor meer uitleg over de komende activiteiten
Hebt u opmerkingen, voorstellen, artikels en/of foto's van voorbije activiteiten ?
Stuur ons een mail of bezorg het aan een bestuurslid..
Ons email-adres : vlaamseactievesenioren-aartselaar@telenet.be
Deze pagina printen

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu